18-12   主要农业机械拥有量(2002年)
      
      Region 农业机械总动力
(千瓦特)
Total Power of
Agricultural
Machinery              (kw)
农用大中型拖
(混合台)
Large and Medium
Agricultural
Tractors             (kw)
农用小型及
手扶拖拉机
(混合台)
Small Agricultural
Tractors          (unit)
大中型机引农具(部)
Large and Medium
Tractors Towing FarmMachinery  (unit)
农用排灌动力机械(台)
Irrigation and Drainage
Machinery
(unit)
割 机
(台)
Reaper
 (unit)
机动脱粒机
(台)
Thresher
 (unit)
农用载重汽车
(辆)
Trucks for
Agricultural Use
 (unit)
推土机
(台)
Bulldozer
(unit)
            Taiyuan         
             Xiaodian 143902 117 1298 245 511 103 280 637 24
             Yingze 29670 9 440 38 121  11 273 
  杏 花 岭区        Xinghualing 26327 8 55 35 141  2 110 1
  尖 草 坪区       Jiancaopin 100405 60 569 204 251   771 12
  万 柏 林区       Wanbailin 111080 24 476 58 277   995 4
             Jinyuan 196976 41 729 242 569  98 1353 17
             Qingxu 329672 300 457 950 2115 138 438 2194 12
             Yangqu 114044 261 1497 416 611 3 50 325 27
             Loufan 47322 52 418 96 188   167 91
             Gujiao 119546 55 175 135 104   660 35
           Datong         
             Nanjiao 534960 406 2359 518 1052   3266 161
             Xinrong 152345 91 2113 137 407   692 9
             Yanggao 123709 219 1119 383 3041 1 307 139 28
             Tianzhen 103734 323 1370 270 1864  538 76 51
  广           Guangling 69194 200 938 241 399  324 71 6
             Lingqu 136704 81 1213 162 317  243 573 33
             Hunyuan 105724 345 1162 475 1059  173 204 62
             Zuoyun 100068 121 1189 138 192  102 263 141
             Datongxian 84813 123 1248 143 673  183 77 8
          Yangquan         
               Jiaoqu 185967 44 669 161 606  153 1055 21
             Pingding 395350 25 1673 71 1584  994 2011 59
               Yuxian 421793 342 2951 646 999 15 971 1387 71
             Changzhi     616 2 28 76 5
               Chengqu 17311 6 347 18     
               Jiaoqu 84829 220 2113 410 969 19 256 213 9
             Changzhixian 163043 79 1382 178 2342 20 417 177 13
             Xiangyuan 128111 258 1966 919 2228 97 390 405 74
             Tunliu 104438 452 2600 1047 1410 98 854 50 85
             Pingshun 85729 7 165 53 627 0 291 374 3
             Licheng 69036 19 3070 85 558 8 500 147 15
             Huguan 89355 36 693 50 43 1 199 256 7
             Zhangzi 112024 245 1462 500 1777 58 688 290 16
             Wuxiang 90400 73 662 187 633 4 375 256 62
               Qinxian 40950 100 493 93 297 26 470 0 20
             Qinyuan 56721 93 522 170 152 1 165 222 11
             Lucheng 115912 323 2861 851 122 21 536 218 34
      Region 农业机械总动力
(千瓦特)
Total Power of
Agricultural
Machinery              (kw)
农用大中型拖
(混合台)
Large and Medium
Agricultural
Tractors 
  (kw)
农用小型及
手扶拖拉机
(混合台)
Small Agricultural
Tractors
  (unit)
大中型机引农具(部)
Large and Medium
Tractors Towing FarmMachinery  (unit)
农用排灌动力机械(台)
Irrigation and Drainage
Machinery
(unit)
割 机
(台)
Reaper
 (unit)
机动脱粒机
(台)
Thresher
 (unit)
农用载重汽车
(辆)
Trucks for
Agricultural Use
 (unit)
推土机
(台)
Bulldozer
(unit)
            Jincheng                      
               Chengqu 104746 108 1696 142 335 289 721 435 14             
             Qinshui 163934 9 4103 56 451 15 1312 594 18             
             Yangcheng 332133 155 8538 200 824 29 2640 1536 10             
             Lingchuan 156715 3 700 3 185  513 395              
             Zezhou 543826 513 4365 1488 978 367 5603 3668 20             
             Gaoping 334587 102 1920 185 1181 15 1753 728 19             
            Shuozhou                      
             Shuocheng 245545 489 3662 1068 2612 9  413 80             
             Pinglu 145031 229 1109 180 1645   260 134             
             Shanyin 232587 742 2546 912 1409 2 341 773 120             
               Yingxian 166011 283 1393 528 2289  1215 371 21             
             Youyu 114495 180 1936 312 287  158 160 119             
  怀           Huairen 241720 385 1561 1547 1656  640 573 42             
            Jinzhong                      
            Yuci 407047 488 3897 1025 3092 100 712 1357 49             
            Yushe 82329 116 1217 156 492  81 202 98             
            Zuoquan 89830 14 1158 8 409  456 419 13             
            Heshun 107521 19 1997 31 159  236 499 51             
            Xiyang 160671 60 1564 93 547  838 866 89             
  寿          Shouyang 171869 137 2373 563 1544  984 455 36             
            Taigu 246969 109 988 579 3617 252 87 1283 33             
              Qixian 293373 486 3415 859 2122 258 260 651 31             
            Pingyao 196951 631 1300 1416 3913 334 572 303 55             
            Lingshi 250180 117 1895 268 446 50 834 1245 149             
            Jiexiu 214339 331 2616 1161 960 120 617 782 103             
          Yuncheng                      
            Yanhu 304981 654 2286 1035 6626 242 1021 696 20             
            Linyi 417704 996 1869 1494 2033 840 695 364 26             
            Wanrong 351987 833 2115 950 785 168 114 731 31             
            Wenxi 268582 566 4366 1147 2253 151 1012 350 35             
            Jishan 235153 187 1535 1500 2718 102 502 208 32             
            Xinjiang 201321 370 786 660 2397 162 693 174 22             
              Jiangxian 144584 158 995 129 844 85 564 370 6             
            Yuanqu 134267 122 2072 281 414 59 1023 303 27             
              Xiaxian 214034 192 851 323 3942 86 998 210 27             
            Pinglu 182862 163 1358 142 530 12 1548 957 23             
            Ruicheng 295830 331 10588 729 3756 133 763 135 38             
            Yongji 328456 473 2077 1645 5043 323 854 291 66             
            Hejin 213967 180 598 334 2187 91 415 926 52             
      Region 农业机械总动力
(千瓦特)
Total Power of
Agricultural
Machinery
 (kw)
农用大中型拖
(混合台)
Large and Medium
Agricultural
Tractors
 (kw)
农用小型及
手扶拖拉机
(混合台)
Small Agricultural
Tractors
(unit)
大中型机引农具(部)
Large and Medium
Tractors Towing FarmMachinery
  (unit)
农用排灌动力机械(台)
Irrigation and Drainage
Machinery
(unit)
割 机
(台)
Reaper
 (unit)
机动脱粒机
(台)
Thresher
 (unit)
农用载重汽车
(辆)
Trucks for
Agricultural Use
 (unit)
推土机
(台)
Bulldozer
(unit)
       Xinzhoushi         
          Xinfu 206486 551 2493 1085 2090 1 815 486 85
              Dingxiang 103709 209 1890 496 1649  668 61 29
             Wutai 82452 20 1980 100 321   325 20
               Daixian 115913 155 3136 214 883 2 288 217 36
             Fanshi 68314 14 1613 25 512  417 172 80
             Ningwu 64939 55 1104 29 49  52 307 82
             Jingle 30807 7 696 45 22  69 21 91
             Shenchi 68112 111 1741 225 55  318 213 88
             Wuzhai 106418 32 2063 51 34  96 266 25
             Kelan 61290 41 1557 291 277  96 111 73
             Hequ 47142 9 843 25 322  25 48 126
             Baode 81552  1051 1 356   295 119
             Pianguan 55988 6 832 13 176  10 95 68
             Yuanping 270063 408 2476 975 1760 3 1091 965 81
         Linfenshi         
             Yaodu 484967 491 8807 610 3374 203 2020 1399 107
             Quwo 190835 509 2026 448 2135 51 824 194 6
             Yicheng 303934 332 3235 687 1510 84 595 877 62
             Xiangfen 368766 467 3143 644 2678 232 391 339 82
             Hongtong 540804 408 8844 512 1544 175 2378 962 71
               Guxian 56000 48 700 48 140 1 205 60 26
             Anze 57693 32 596 130 474 8 325 75 17
             Fushan 63540 40 884 66 164 31 115 80 14
               Jixian 36911 40 160 72 45  176 51 120
             Xiangning 186082 132 1286 301 200  4400 265 275
             Daning 18535 15 152 12 76  65 2 41
               Xixian 37010 50 300 90 190  2 58 111
             Yonghe 13767 2 158 0 30   12 101
               Puxian 25903 22 417 2 88  48 70 31
    西         Fenxi 54050 14 711 55 3 3 173 231 90
                Houma 98766 285 1627 284 1485 93 102 244 39
                Huozhu 141950 206 1981 369 378 82 957 433 21
  梁 地        Luliang         
             Xiaoyi 294530 286 1046 729 1085 52 307 1285 360
             Lishi 107503 62 832 72 275  48 300 140
             Fenyang 279053 623 1982 752 1092 44 456 678 86
             Wenshui 231668 179 974 685 1570 62 1046 5936 104
             Jiaocheng 137045 104 245 151 754 26 151 399 52
               Xingxian 114062 31 519 88 515  6 141 169
               Linxian 67993 43 514 60 668  120 180 140
             Liulin 82496 54 300 71 925 2  228 167
             Shilou 35182 44 285 35 242  72 23 60
               Lanxian 27558 53 428 46 340  35 32 6
             Fangshan 63612 74 183 71 320  8 100 80
             Zhongyang 68228 96 486 86 102  1 149 72
             Jiaokou 52985 98 267 30 125   234 156